Sağlık Çözümleri

Otizm Nedir? Otizmli Bir Çocuğa Sahip Olmak

Otizm Nedir? Otizmli Bir Çocuğa Sahip Olmak

Otizmde beynin farklı bölümleri birlikte çalışamaz. Otizmlilerin büyük çoğunluğu diğerleriyle iletişim kurmakta her zaman zorluk yaşayacaktır. Buna rağmen erken tedavi almak kişiye potansiyelini tam anlamıyla kullanmakta yardım etmiştir. Otizmin nedeni henüz net olmasa da, bazı bilim insanları bu durumun genetik olduğu üzerinde durmaktadır. Hangi genin buna sebep olabileceği konusundaki araştırmalar hala sürmektedir.

Başka araştırmalar ise otizme neden olabilecek bazı ilaçlar yada çocuğun çevresindeki şeylerin olup olmadığı üzerinde yoğunlaşmıştır. Azınlıkta olan bir kesim ise kızamık, kabakulak, kızamıkçık gibi çocukluk aşılarının otizme sebep olduğuna inanmaktadır. Fakat araştırmalar bunun doğru olmadığını ortaya koymuştur. Bu türden aşılar çocuğunuza zarar verebilecek ve hatta ölüme sebep olabilecek hastalıklardan koruduğu için bu aşıların yapılması önem arz eder.

Otizmde Ana Belirtiler

Belirtilerin seviyesi farklılık gösterse de şu alanlarda belirgin belirtiler gözlenir:

Otizmde Sosyal Etkileşim ve İlişkiler. Belirtiler:

Göz teması kurma, beden dili ve yüz ifadesi gibi sözsüz iletişim becerilerinin gelişiminde belirgin sorunlar

 Yaşıtlarıyla arkadaşlık kurmakta zorluk yaşamak

 Başkalarıyla eğlece, ilgi veya başarıyı paylaşmaya karşı ilgisizlik

 Empati yetersizliği. Otistikler, diğerlerinin üzüntü ve acı gibi duygularını anlamakta zorluk yaşayabilirler.

Otizmin Sebebi Nedir? Tipik Belirtileri Nelerdir?

Otizmde Sözlü ve Sözsüz İletişim. Belirtiler:

Konuşmayı asla öğrenememe yada yaşıtlarına oranla konuşmada gecikme.

 Sohbet başlatmakta zorlanma. Ayrıca otistikler zaten başlamış bir konuşmayı devam ettirmede zorluk yaşarlar.

 Kalıplaşmış yada sürekli tekrarlardan oluşan konuşma. Otistikler daha önceden işittikleri bir cümleyi sürekli tekrar ederler (Ekolali).

 Dinleyicilerinin bakış açısını anlamakta zorluk çekmek. Örnek vermek gerekirse otistik birey karşısındaki kişi espri yaptığında bunu anlamayabilir. Kelimelerin teker teker anlamlarını algılar ancak ima edilen şeyi anlayamaz.

Otizmde Aktivitelere yada Oyunları karşı sınırlı ilgi. Belirtiler:

Parçalara alışılmışın dışında odaklanmak. Otistik çocuklar, daha çok oyuncağın bir bölümüne odaklanırlar. Bu duruma arabayla oynamak yerine tekerleğiyle oynamak örnek olarak verilebilir. Belirli konularla meşgul olmak. Örneğin, daha büyük çocuk ve yetişkin video oyunlarına, kartlarına yada araba plakalarına hayranlık duyabilirler. Aynı şeylere ve bir rutine ihtiyaçları vardır. Örneğin otistik çocuğun salatadan önce hep ekmek yemesi veya okula her zaman aynı yoldan gitmek istemesi gibi. Otistiklerde kalıplaşmış (Stereotip) davranışlar gözlenir. Örneğin, sallanmak yada el çırpmak gibi.

Çocuklukta Otizm Belirtileri

İlk üç yılda otizm belirtileri çoğunlukla ebeveyn veya çocuğun bakıcısı tarafından farkedilir. Her ne kadar otizm doğuştan gelen bir problem olsa da, bebeklikte belirtileri anlamak yada tehşis koymak zordur. Aileler genellikle bebekleri kucağa alınmaktan hoşlanmadığında, ce-e ve benzeri oyunlara ilgi duymadığında yada yaşı gelmiş olmasına rağmen konuşmaya başlamadığında endişelenirler. Bazı otistik çocuklar yaşıtlarıyla aynı zamanda konuşmaya başlar ve daha sonra bu becerisini kaybeder. Bazen çocuğun işitme sorunu olduğundan da kuşkulanılabilir. Otistik bir çocuk işitmiyormuş gibi görünür ancak tren düdüğü gibi uzaktan gelen sesler ilgisini çeker. Vaktinde tehşis edilen ve yoğun tedavi alan bir otistik, sosyal iletişim kurabilir, başkaları ile ilgilenebilir ve büyüdükçe kendine bakabilir. Toplumda yaygın olarak inanılanın aksine, çok az otistik sosyal manada tamamen izoledir ve kendi dünyasında yaşar.

Gençlikteki Otizm Belirtileri

Otistik çocuk gençlik çağına ulaştığında davranış modeli genellikle değişir. Genç otistiklerin bir çoğu yeni beceriler edinir ancak diğerleri ile ilişki kurmak ve onları anlamakta hala yaşıtlarına oranla geridedir. Otistik gençlerde buluğ çağı ve artan cinsel ilgi, otizm problemi olmayanlara nazaran daha zor olabilir. Genç otistikler depresyon, anksiyete ve epilepsi benzeri sorunlar açısından büyük risk altındadır.

Yetişkinlikte Otizm Belirtileri

Otistik yetişkinlerden bazıları çalışabilir ve yanlız yaşayabilir. Bu durum zeka seviyesi ve iletişim yeteneğinin derecesine bağlıdır. En azından 3’ü kısmen başkalarına bağımlı olmadan yaşar. Özellikle zeka seviyesi düşük olan ve konuşamayan bazı yetişkin otistikler ise çok fazla yardıma gereksinim duyar. Yelpazenin diğer ucundaki çok daha iyi durumda olan otistikler mesleklerinde başarılı olabilir ve tek başlarına hayatlarını sürdürebilirler, ancak yine de başkaları ile ilişki kurmakta zorluk çekerler. Otistiklerin bu kesiminin zeka seviyesi normal veya normalin üzerindedir.

Diğer Otizm Belirtileri

Otistiklerin bir çoğunun gösterdiği belirtiler dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtilerine yakından benzer. Ancak bu belirtilerin çoğunluğu, özellikle sosyal yaşamda çok daha yoğundur. Örneğin takvim günlerini hesaplamak, listeleri akılda tutmak, resim ve müzik yeteneği gibi. Otistiklerin çoğu alışılmış olandan farklı bir duyusal algılamaya sahiptir. Örneğin, yumuşak bir dokunuşu acı verici olarak adlandırırken, kuvvetli bir baskı ona rahatlatıcı gelebilir. Bir kısmı ise acıyı hiç hissetmez. Otistiklerin çok sevdikleri yada hiç sevmedikleri bazı yemekler vardır. Bazen alışılmışın dışında tatları karıştırmaktan hoşlanabilirler.

Otizmde Diğer Durumlar

Otistik spectrum hastalıkları da denilen yaygın gelişimsel bozuklukların türlerinden biri olarak kabul edilir otizm. Otizmin Asperger sendromu gibi farklı yaygın gelişimsel bozukluklarla karıştırılması olasılık dahilindedir, çünkü diğer bozukluklarında otizme benzer belirtileri vardır.

Otizmin Tedavisi

Erken tanı ve tedavi otistik çocukların tam potansiyellerine ulaşmalarına yardım eder. Tedavinin ana amacı çocuğun sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayan yeteneklerini geliştirmektir. Otizm davranışları ve belirtileri farklı kombinasyonlarda bir araya gelebilir ve seviyeleri değişiklik gösterebilir. Ayrıca bireysel belirtiler ve davranışlar zamanla farklılık gösterebilir. Bu sebeplerden ötürü tedavi stratejileri bireysel gereksinimler ve aile kaynaklarına göre belirlenir. Otistik çocuklar genellikle iyi yapılandırılmış ve kişiye özel tedavilere doktorları ve ebeveynleri tatmin edecek düzeyde olumlu reaksiyon gösterirler. En başarılı program ailelere yardımcı olan ve çocuğun hayatına iletişimsel, sosyal, davranışsal, uyum sağlayıcı ve eğitici yönler kazandırandır. Amerika Pediatri Akademisi (AAP) çocuğun fonsiyonlarının gelişmesi ve tam potansiyeline ulaşması için şu stratejileri tavsiye eder: Davranışsal eğitim ve yönetim. Davranışsal eğitim ve yönetim, davranışı ve iletişimi ilerletmek için pozitif destek, kendine yardım ve sosyal beceri gibi eğitimleri kullanır. Uygulamalı davranışsal analiz, Otistik ve İlgili İletişim, Engelli Çocukların Tedavi ve Eğitimi, Duyusal Entegrasyon gibi türlü tedavi methotları geliştirmiştir. Özel Terapiler. Konuşma, meşgale ve fiziksel terapiler bunlara dahildir. Bu terapiler otizmi kontrol etmekte önemlidir ve çocuğun tedavi aşamalarına hepsi dahil edilmelidir. Çocuğun daha iyi sosyal etkileşimde bulunabilmesi için dil ve sosyal becerileri geliştirmekte konuşma terapisi yardımcı olabilir. Meşgale ve fiziksel terapi motor ve koordinasyon becerilerindeki eksiklikleri gidermeye yardım edebilir. Meşgale terapisi, otistik çocukların duyu organlarından (görme, duyma, dokunma, koklama) gelen bilgiyi daha aktif yollarla işlemelerine de yardım eder.

Depresyon, anksiyete, hiperaktivite ve obsesif-kompülsif bozukluk gibi problemleri çözmek içinse ilaç desteğine başvurulabilir.

 Toplum desteği ve ebeveyn eğitimi için doktorunuza başvurabilir veya TOHUM vakfı gibi legal bir gruba başvurabilirsiniz.

Otistiklerin büyük bölümü uyku problem yaşar. Genelde aynı saatte uyumak ve uyanmak gibi günlük bir rutin belirlenerek tedavi edilir. Son çözüm olarak doktor ilaç tedavisine başvurabilir. Sekretin ve işitsel bütünleşme terapisi gibi alternatif tedavi yöntemleri hakkında hikayelere medyada ve öteki iletişim kaynaklarında sıkça rastlanır. Bir tedavi yöntemi aradığınızda, bilginin kaynağını her zaman bulun ve bilimsel olarak doğru olup olmadığını kontrol edin. Bir tedavinin uygunlanması için, bireysel başarılar tek başına yeterli değildir. Büyük ve bilimsel literaturde kontrol edilip onaylanmış çalışmaları araştırmalısınız. Uzmanlar henüz otizme engel olacak bir yol bulamamıştır. Otizmin sebebini çocukluk aşılarına bağlayan hikayelere karşı toplumsal ilgi hala devam etmektedir. Fakat yapılmış birçok araştırma bu bağlantıyı kanıtlayamamıştır. Çocuğum otistik olur düşüncesi ile aşılarını yaptırmazsanız başta çocuğunuz olmak üzere diğerlerinide tehlikeye atmış olursunuz çünkü bu hastalıkların çoğu çok zarar verir, hatta ölümcül bile olabilir.

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm Hakları Saklıdır © SağlıkÇözümleri - 2019