Sağlık Çözümleri

Corona Virüsü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Corona Virüsü Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Çin odaklı corona virüsü dünya çapında 190’dan çok ülkeye ulaşmış halde. Binlerce bireyin bu salgın sebebiyle ölmesi ülkelerde panik yaratsa da hastalıktan korunmak için tedbirler alınmaya devam ediliyor. Ülkemizde de şuan 1000 bireyin fazla ölümüne meydan veren corona virüsü (Covid-19) hastalığının sendromlarının ne olduğu da merak ediliyor. Corona virüsü sendromlarını taşıyanların lüzumlu tedbirleri alarak tıbbi kuruluşlarına başvurmaları büyük ehemmiyet taşıyor. Peki corona virüsü bulguları neler? Corona virüsü tedavisi nasıl uygulanmaktadır? İşte dünyayı tesiri altına alan corona virüsü ile ilgili veriler

CORONA VİRÜSÜ (COVİD-19) NEDİR?

(COVID-19) Koronavirüs ilk defa Çin’in Vuhan Eyaleti’nde Aralık ayının sonlarında ortaya çıkan solunum yolu bulguları (öksürük, ateş, soluk darlığı) ilerleyen bir dizi hastada oluşturulan incelemeler neticesinde 13 Ocak 2020’de adlandırılan bir virüstür.

Salgın başlangıçta bu bölümdeki deniz ürünleri ve hayvan sektöründe tespit edilenlarda teşhis edilmiştir. Ardındaninsandan insana berişerek Vuhan başta olmak suretiyle Hubei vilayetindeki başka kentlere ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin başka eyaletlerine ve başka dünya ülkelerine dağılmıştır.

Coronavirüsler, hayvanlarda ya da insanlarda hastalığa sebep olabilecek büyük bir virüs ailesidir. Koronavirüsün soğuk algınlığından Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) gibi daha kuvvetli hastalıklara kadar solunum yolu bulaşmalarına yol açtığı bilinmektedir. Koronavirüs hastalığına COVID-19 sebep olur.

Corona-Virüsü-Belirtileri-ve-Tedavi-Yöntemleri
Corona-Virüsü-Belirtileri-ve-Tedavi-Yöntemleri

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

Belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle eş güdümlü, şunların seviyesi bilinmemektedir. En çok karşılaşılan açıklanan ateş, öksürük ve soluk darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, böbrek yetmezliği, ağır solunum yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.

CORONA VİRÜSÜ TANI NASIL KONUR?

Yeni Koronavirüs tanısı için lüzumlu moleküler testler ülkemizde mevcuttur. Tanı testi yalnızca Halk Sihhati Genel Müdürlüğü Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarında ve belirlenmiş Halk Sihhati Laboratuvarlarında uygulanmaktadır.

CORONA VİRÜSÜ KORUNMA YOLLARI

Mümkün mümkün oldukça vatandışına yolculuk yapılmaması tavsiye edilmektedir. Yurtdışına çıkışın mecburi bulunduğu hallerde alttaki kurallara dikkat etmek gerekir:

Akut solunum yolu bulaşmalarının genel bulaşma tehlikesini azaltmak için tavsiyelasli ilkeler Yeni Koronavirüs (COVID-19) için de geçerlidir. Bunlar;

El hijyenikliğine dikkat etmek gerekir. Eller minimum20 saniye süresince sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı hallerde alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik ya da antibakteriyel sahibi olan sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterli olacaktır.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle ilişki edilmemelidir.
Hasta insanlarla ilişkiden kaçınmalıdır (olası ise minimum1 m uzakta bulunulmalı).
Genellikle hasta insanlarla ya da etrafleriyle direkt olarak ilişki ettikten sonra eller sıklıkla hijyenik hala getirilmelidir.

Hastaların yoğun olarak bulunması sebebiyle olası ise sıhhat merkezlerine gidilmemeli, sıhhat kuruluşuna gidilmesi gereken hallerde başka hastalarla ilişki en aza indirilmelidir.

Hapşırma ya da öksürme esnasında burun ve ağız tek kullanımlık kağıt mendil yada maske ile örtülmeli, kağıt mendilin olmadığı hallerde ise dirsek içi kullanılmalı, dolayısıyla kalabalık yerlere girilmemeli, şayet girmek mecburiyetinde kalınıyorsa ağız ve burun kapatılmalı, tıbbi maske kullanılmalıdır.

Çiğ ya da az pişmiş hayvan ürünleri yemekten kaçınılmalıdır. İyi pişmiş yiyecekler seçilmelidir.

Çiftlikler, canlı hayvan piyasaları ve hayvanların kesilebileceği alanlar gibi genel enfeksiyonlar yönünden yüksek riskli alanlardan kaçınılmalıdır.

Seyahat ardından 14 gün içerisinde herhangi bir solunum yolu semptomu olursa maske takılarak en yakın sıhhat kuruluşuna müracaatlmalı, hekime seyahat hikayesi ile ilgili veri verilmelidir.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ

COVID-19 ön tanısı ile başvuran pnömoni ve ağır pnömonisi olan hastalarda, bakteriler ve başka virüsler öneme alınarak ampirik tedavi planlanır. Ampirik tedavide kullanılacak antibiyotiğin seçimi hastanın klinik haline (toplum kökenli pnömoni, sıhhat bakımı temaslı pnömoni, sepsis hali, komorbiditeler, immünsüpresyon, son 3 ayda sıhhat bakımı için müracaat, eskiden antibiyotik tüketimi) lokal epidemiyolojik bilgilere ve tedavi rehberlerine göre yapılır. Antibiyotik tedavisi atipik pnömoniyi de içerecek biçimde (beta-laktam antibiyotik+makrolid ya da solunum kinolonu) planlanmalıdır. COVID-19 tanısı netleşen hastalarda, ek bakteriyel bir patojenin zenginliğina dair klinik ya da laboratuvar bilgisu olmadığı prosese, azitromisin dışındaki antibakteriyeller kesilmelidir. Viral pnömoni fikir edinilen hastalarda oseltamivir de tedaviye eklenmelidir.

Bugünküde COVID-19 için itimat edilirliği ve faaliyeti ispatlanmış özel bir antiviral tedavi bulunmamaktadır. Bu hastalığa tesirli bir antiviral tedavi bulabilmek hedefiyle henüz birden fazla ilaçla 100’den çok randomize denetimli çalışma yapılmakta, bir bölümünün önümüzdeki aylar içerisinde neticelerinin açıklanması beklenmektedir. Antivirallerin randomize denetimli çalışmalar kapsamında tüketiminin daha akılcı bulunduğu bildirilmekle eş güdümlü, içerisinde bulunulan halin aciliyeti sebebiyle tesirli olabileceği tarafında sınırlı da olsa ispat tespit edilen antiviraller dünya genelinde süregelen bir biçimde bu hastaların tedavisi hedefiyle kullanılmaktadır. SARS’tan ve influenzadan elde ettikleri bilgiler, antiviral tedavinin erken başlanmasının daha faydalı bulunduğunu düşündürmektedir. Bu sebeple mümkün COVID- 19 tanısı eklenilen semptomatik hastalardan akciğer grafisi ya da toraks BT görüntülemesinde viral pnömoniyle uyumlu tutulum saptananlara ve net COVID-19 tanısı eklenilen minimumateş semptomu olan semptomatik hastaların bütününe antiviral tedavinin anında başlanması tavsiyelmiştir.

COVID-19 tanısı konulan hastalarda antivirallerin toplu tüketimi, hasta bazında ve var olan alakalı literatürün bütünü değerlendirilerek düşünülmeli, sarfedilen ilaçların iletişimleri ve istenmeyen etkisi konusu ile ilgili önlemli olunmalıdır. Burada COVID-19’un antiviral tedavisi konusu ile ilgili oluşturular tavsiyeler, sahip olunan bütün ispatların ve devam eden klinik çalışma protokollerinin değerlendirilmesiyle, ispat olmayan hallerde mevzunun eksprlerinın görüşleri tarafında meydana getirilmiştir. COVID-19’un antiviral tedavisi konusu ile ilgili yayımlanacak çalışmaların neticelerina göre bu tavsiyelerin güncellenmesine devam edilecektir.

Ülkemizde henüz bu gaye ile kullanılabilecek ilaçlar, dozları ve indikasyonları Tablo’da verilmiştir.

Hem azitromisin, hatta hidroksiklorokin Q-T aralığını uzatıp, ventriküler taşikardiye eğilim yaratabilir. Bu sebeple bilhassa QT’yi uzatan diğer bir klinik hali olan hastalarda azitromisin kullanılmamalıdır. Diğer durumlarda ise hasta, günlük EKG çekilerek yakından takip edilmesi gerekmekte, kardiyotoksik istenmeyen tesir görülenlerde ilk önce azitromisin kesilmeli gerekir, daha sonra hidroksiklorokinin evvel dozu azaltılmalı, aksilik tekrar devam ederse kesilmesi düşünülmelidir. Hastaya azitromisin eklenme kararı bu veriler ışığında doktora bırakılmalıdır.

2 x 1000mg yükleme dozu, 2 x 400 mg idame dozu 5- 7 gün (gebe, lohusa ya da bebeklerini emziren anne için)

Hidroksiklorokinin, COVID-19 profilaksisinde tesirli bulunduğunu gösteren veri yoktur. Bu sebeple, hidroksiklorokinin sahip olunan verilerle ilişki evveli profilakside tüketimi müsait ve akılcı bulunmamıştır.

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Tüm Hakları Saklıdır © SağlıkÇözümleri - 2019